Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Khúc Nguyệt Sầu - Thơ Kim Oanh - Yên Sơn Diễn Ngâm


Thơ: Kim Oanh
Diễn Ngâm: Yên Sơn
Thực Hiện: Quýdenver