Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Mừng Sinh Nhật Đồng Môn Lam Phương


Thơ: Nguyễn Bá Thảo - Hảo
Trình Bày: Kim Oanh