Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Dòng Đời Ngược Xuôi - LM. Duy Thiên - Vân Khánh


Sáng Tác:LM. Duy Thiên 
Tiếng Ca:Vân Khánh 
***
Lời Bài Hát:

Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con biết về đâu?
Về đâu con đi tìm lại
Đi giữa chợ đời con bơ vơ
Năm tháng cuộc đời con ngu ngơ
Chúa ở nơi nao? xin thương một đời lắng lo

Xin mở mắt con, con hết u mê
Để con thấy Chúa trong mọi người
Để con thấy Chúa trong cuộc đời,
Và con thấy Ngài, trong chính cuộc đời của con...

Con luôn tin rằng, dù sao, dù sao Chúa vẫn thương con
Dù sao Chúa chẳng bỏ con,
Khi con lỗi lầm, khi con hững hờ...

Nguyện xin...Chúa thương con hoài,
Cho con niềm tin, vào một Chúa thôi!
Nguyện xin...Chúa là con đường
Xin dẫn con về, tới quê an bình...