Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Tửu Sắc Tài Khí


Tửu Sắc Tài Khí

Tửu lượng thấp, uống rượu giải khuây
Sắc diện chưa gì đã đỏ gay
Tài hèn chưa dám vào bàn nhậu
Khí khái mời nhau cụng đến say


Nguyễn Đức Tri Tâm
***
Tửu Sắc Tài Khí

Tửu lầu rộn rã tiếng cười
Sắc nàng kỷ nữ ngậm ngùi kém vui
Tài mệnh hay khéo đi đôi
Khí hồn lạc phách nổi trôi dặm trường

Kim Oanh
***
Tửu Sắc Tài Khí

Tửu.....nhập, ngôn xuất: chuyện xưa nay!
Sắc  ...đảo, khuynh thành: lắm kẻ say,
Tài...lộc, lợi, danh: đành đứng ngó...
Khí...phách anh hùng: cũng ...bó tay!!!

Hai Lúa