Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Tiếng Lòng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh