Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Hè ĐauGiận đám Hè xưa thời bạc nhược
Hùng mạnh gì vội bước rời xa
Bồng non cảnh hận nhà tan nát
Cánh rừng già xơ xác tang thương

Đường chông gai lắm lúc tai ương
Rèn nghị lực sử gương còn đó
Lúc khốn khó tài năng quân tử
Lòng trung thành thử thách thời gian

Giọng luận điệu tìm đường bôn tẩu
Bỏ núi rừng chối Mẫu Phụ thân
Giàu sang mấy cũng lần lượt ngã
Địa ngục trần phân giả thiệt hay

Bấm tay lần đếm đốt từng ngày
Tình chung thủy đời mai ghi nhận
Chỉ giận người dẫn dắt u mê
Đưa con trẻ về quê làm ruộng

Uổng công đèn sách vùi kinh sử
Học hành gì chữ nghĩa bội vong
Trốn Hè, Đông đến lòng ray rức
Ân hận còn thức tỉnh....ơn cao!

Trăng sao ơi! Dịp nào trở lại
Trả Hè xưa về mãi vui tươi!

Pleiku 17-8-2010
Lê Kim Hiệp