Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Triều Vọng - Cơ DuyênTìm nhau trong cõi mộng nầy
Giữa đời sương khói trả vay không cùng
Chút tình chia cạn riêng chung
Đường về vơi bớt bão bùng cho nhau
Vần thơ như bạn tâm giao
Trải hương thầm xuống sắc màu thời gian

Du Tử Huỳnh 
16/04/2016
*** 
Cơ Duyên

Gặp nhau giữa thế gian nầy
Cơ duyên trời đặt nợ vay sánh cùng
Khổ đau là gáng nặng chung
Xẻ chia quốc nạn bão bùng vì nhau
Giận hờn xin chớ tuyệt giao
Cây đời trổ nụ đẹp màu nhân gian

Kim Oanh
5/2016