Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Vết Chàm Tháng Tư


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh