Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Mẹ Việt Nam Ơi! Chúng Con Vẫn Còn Đây - Nguyễn Ánh 9- LCĐ CTTĐVN - TGP Melbourne
Sáng Tác: Nhạc Sĩ Nguyễn Ánh 9
Trình Bày: Liên Ca Đoàn Các Thánh Thử Đạo Việt Nam- Tổng Giáo Phận Melbourne Úc Châu
Youtube: Yen Nguyen