Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Trả Lại - Sáng Tác Mạc Phong Linh - Ca Sĩ Tài Lương, Thu Âm Trước 1975

( Ca Sĩ Tài Lương Trước 1975)


Nhạc Sĩ: Mạc Phong Linh 
Ca Sĩ: Tài Lương
Trình Bày: Huu Le