Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Khúc Giang & Yên Dạ Thảo Mừng Sinh Nhật Kim Oanh


Khúc Giang&Yên Dạ Thảo