Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Hương Yêu Ngày Cũ


(Thu Bright- Melbourne)

Đi về đâu, đến từ đâu?
Mà nghe nằng nặng nỗi sầu vu vơ.... 

Quýdenver
***
Đi từ đây đến từ đây
Vẫn nghe thương nhớ vần xoay tuổi đời
Lá lay trong áng nắng ngời
Hương yêu ngày cũ gọi mời thu sang

KimOanh