Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Thu Cô Liêu


Người đi đã mấy mươi thu
Trong lòng ấp ủ bóng mù mù xa
Mùa thu đôi mắt nâu pha  
Ngàn năm vỗ giấc trăng tà cô liêu
                                        
Kim Oanh