Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Hương ThuGió ơi! Gió từ đâu đến đây
Hôn dáng gầy vuốt tóc nhẹ lay
Hương lén gió ngất say lơi lã
Thầm yêu người ôm cả trời thu

Lá mắc cở che khuất sương mù
Gió mê đắm gom thu tưởng nhớ
Quên thời gian quên lời bỡ ngỡ
Vội thốt lời: Thu ở đừng đi!

Thu thầm thì: Ừ ở quên về!
Suối tĩnh lặng chìm lắng cơn mê
Nhặt lá rơi khắc nốt câu đề
Hương thu muộn nguyệt thề soi mãi.

Kim Oanh