Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Tình Thơ Ngây - Đóa Thơ NgâyBài Xướng: Tình Thơ Ngây

Ơi em áo trắng tóc vờn bay,
Bước nhẹ khoan thai ước mộng đầy,
Thiệt tội chưa kìa ai đứng ngẫn,
Thấy thương dệ(dễ) sợ kẻ nhìn ngây,
Những vần thơ dệt nhiều mơ ước,
Vài khúc ca ngâm thiệt đắm say.
Rứa đó chừ đây còn kỷ niệm,
Bâng khuâng tí chút nhớ bao ngày.

Hoành Trần
26/5/16
***


Đóa Thơ Ngây

Tiếng trống giờ chơi én trắng bay
Nhặt hoa phượng giấu mộng đong đầy
Khắc tên ép nhớ vào trang giấy
Xao động hồn trinh đóa thơ ngây
Thẹn thùng không nói nhưng thệ ước
Giao bôi chưa nhấp thế mà say
Dị chưa chừ biết sao bày tỏ
Vò võ thâu canh tháng với ngày

Kim Oanh
27/5/2016