Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Vầng Thơ Thu Nối Tiếp


Thơ: Tuyết Nga
Thơ Tranh: KimOanh

Những Vầng Thơ Nối Tiếp:

Như xưa đẹp mối duyên đầu
Khắc tên lên lá đẹp màu sắc son (Kim Oanh)

Nhưng tình em đã nhạt mòn
Riêng ta tàn mộng héo hon lòng này
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Kẻ nơi gác nhỏ người ngoài chân mây (Quên Đi)

Đêm đêm ngắm ánh trăng gầy
Mơ về nơi ấy lòng đầy nhớ thương... (Tuyết Nga)

Tinh mơ xác lá ngập đường
Cây trơ tình trụi tỏ tường thu hay?(Kim Oanh)

Lá rơi xuống cõi mộng nầy
Phơi trong vạt nắng hình hài phù sinh (Du Tử Huỳnh) 

(Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long& Cựu Học SinhVị Thanh-Hậu Giang)