Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Xa Rồi Một Mùa Hè


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh