Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Uống Rượu Giải Buồn


Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: KimOanh