Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Việt Nam Nước Tôi - Nguyễn Hà - Hồng TướcNhạc và Lời, Hòa Âm & pps: : Nguyễn Hà
Trình Bày: Hồng Tước
Nhạc Đệm:
- Keyboard (Piano & Flute): Nguyễn Hà
- Guitar: Triều Ngân