Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

"Đóa Hoa Rừng Không Tên"

Ai đang mơ chuyện trầu cau?
Đường vào xóm Đất Mới
“Đóa hoa rừng không tên”
Suối Mạch Trào
Dưới tàng cây “thiên la”
Hình Ảnh: Lê Hữu Uy

Anh Lê Hữu Uy kính mến
Thêm một lần Kim Oanh được thơ thẩn cùng "Đóa Hoa Rừng Không Tên" qua ống kính và chủ đề ghi chú của anh Uy.
Chút mơ mộng, chút thơ dại và chút tình của hồn Hoa, Xin được thả đôi vần cảm xúc...
Cảm ơn anh Uy nhiều! 

"Đóa Hoa Rừng Không Tên"

Nâng niu nhánh lá cau khô
Tìm về Đất Mới ngõ vô vườn trầu
Thập thò mơ mối duyên đầu
Soi tình thơ dại mạch trào suối trong
Hoa Rừng Không Tên thả mộng
Lữ khách thẩn thờ khơi vọng hồn Hoa
Nhện giăng tơ cành "thiên la"

Đêm buông mình ngắm nguyệt sa ảo mờ

Kim Oanh

Melbourne 5/2016