Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Khuấy Đọng


Hình Ảnh: Cao Linh Tử
Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh