Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Mai Xuân Thanh Mừng Sinh Nhật Kim Oanh 2016Mười sáu cũng vui, sinh nhật ngày,
Kim Oanh Thư Ký, tháng năm này.
Cô em sốt sắn, thơ tranh đẹp,
Thi hữu ân cần, đáp ứng ngay.
Quẩn lại mừng em tròn tuổi mới,
Quanh đi nâng cốc cạn ly đầy...
Thông tin đúng lúc, tình huynh muội,
Thơ Thẩn Trang Nhà lưu luyến thay!

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 05 năm 2016