Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Tơ Trời

(Từ thơ tranh Tơ Nhện của Du Tử Huỳnh)


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

***
Ô hay nhện dệt áo người
Tơ lòng trắng mộng giữa đời khói sương
Liêu trai vào giấc nghê thường
Một trời huyển mộng nhẹ vương hồn người!

Du Tử Huỳnh