Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Bao Giờ Trả Lại Biển Xưa?


Biển xưa xanh ngát chân trời
Sóng vang ca khúc mới đời ngư dân
Cát đêm óng ánh trắng ngần
Trăng rằm soi sáng bước chân dã tràng

Biển nay cá chết phơi man
Trăng mười lăm cũng lụi tàn dứt hơi
Hải âu ngất ngưỡng lìa đời
Sóng rên vọng đá vang lời xót đau

Bao giờ trả lại biển xưa?
Bao giờ được đội nắng mưa mỗi ngày?
Bao giờ hạnh phúc về đây?
Ngư dân được sống chuỗi dài bình yên?

Kim Oanh

1/6/2016