Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Thu Sầu Muộn


Thơ: Chinh Nguyên/ H.N.T.
Thơ Tranh: Kim Oanh