Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Nhà đâu - Dương Kiền - Thụy Minh - Khắc Dũng

"Đời đã năm mươi mấy
Bỗng như trẻ lên ba
Khóc đòi mẹ dẫn về nhà
Nhà đâu, nhà đâu?
Chỉ thấy đường xa mịt mùng..."Thơ:Dương Kiền 
Nhạc:Thụy Minh 
Tiếng Hát:Khắc Dũng
Thực Hiện PPs: Quýdenver