Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

ThơTranh: Em Đi Trong Mùa Thu

Tặng anh trai để tưởng nhớ một Người Em Gái Pleime ngày 22/6


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh