Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Biển Cạn - Nguyễn Kim Tuấn -Trương Kiều Diễm


Thơ cảm tác & Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng tác: Nhạc Sĩ Nguyễn Kim Tuấn 
Tiếng Hát: Trương Kiều Diễm