Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Thoáng Trong


Thơ: Kim PhượngThơ Tranh: Kim Oanh