Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Thơ Tranh: Cô Đơn


Hình Ảnh & Thơ:Biện Công Danh
Trình Bày: Kim Oanh