Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Đêm Ngồi Đọc Sách - Hương Đêm Vũ KhúcĐêm Ngồi Đọc Sách

Chập chờn qua cuộc tỉnh mê
Những con đom đóm bay về nẻo hoang
Trăng khuya chở mộng xuôi ngàn
Đường mây phiêu bạt vương mang phận người
Song thưa lặng một dáng ngồi
Hồn nương trang sách trăng soi bóng thiền
Sương hàn đọng giọt ngoài hiên
Thắm tình hoa cỏ bên thềm rêu xanh
Lời châu ý ngọc tương thanh
Mắt trần nghiêng xuống mộng lành trên tay
Hoa vô ưu nở tròn đầy
Một miền hư tỉnh đắm say hồn người
Xin về tựa cửa chân như
Uống dòng mật pháp dưởng nuôi tâm mình

Du Tử Huỳnh 
05/06/2016
***


Bài Cảm tác: 
Hương Đêm Vũ Khúc

Ánh nguyệt nửa đắm nửa mê
Lành lạnh gió chớm xuôi về vườn hoang
Từ ai xa biệt mây ngàn
Niềm vui chôn kín sầu mang cõi người
Tâm tư đã hướng định ngồi
Miền ta ký ức sáng soi tọa thiền
Giao đọng ánh trăng qua hiên
Bóng ai nhè nhẹ ngoài thềm bụp xanh
Phất phơ tà áo thiên thanh
Nghê thường vũ khúc yên lành vòng tay
Giấc ru hạnh phúc đông đầy
Đưa ta vào bến mê say cùng người
Chập chờn cơn mộng vụt lơi
Ấp yêu đọng lại hương thời còn nguyên

Kim Oanh