Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Dáng Buồn Qua Song Cửa


 

Qua song cửa dáng thu chậm bước
Lối nhỏ em đi tóc gió đưa
Mưa bay bay thấm vai mềm
Xin em mau nép qua thềm bóng che

Lối nhỏ chiều nào em vẫn đi
Mấy thu gió ghẹo nắng thu hờn
Không gian đứng lặng em qua
Bên song tình vẫn thiết tha dại khờ.

Còn đâu ngày cũ con đường cũ!
Mấy đợt thu về nắng ngủ say
Sao em quên lối chiều nay?
Bên song cửa sổ những ngày buồn thu.

Gió ru cành liễu thuyền thu tới
Có đợi trăng về rụng đáy sông
Vắng em lối nhỏ chờ trông
Bao thu song cửa vẫn mong trăng về

Hoàng Trực
25-5-13