Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Giọt Đầy Vơi


Thơ: Quýdenver
Thơ Tranh: KimOanh