Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Khóc Tàn Thu


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh