Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Thơ Tranh:Công Cha Nghiã Mẹ

Tặng Phượng Trắng Mùa Lễ Ba Father's Day 19/6/2016 - Winnipeg-Canada


Thơ: Phượng Trắng
Thơ Tranh: Kim Oanh