Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Dấu Xưa - Kiếp TằmDấu Xưa

Gió ngàn đưa cánh hoa rơi
Thả trên xác lá nằm phơi bên đường
Mùa trôi lẫn khuất trong sương
Dấu xưa rêu phủ xanh hồn cỏ cây
Em về góp nhặt tàn phai
Giữa đời hư thực vơi đầy biển dâu
Bàn tay nâng đoá tình sầu
Nghe từ tâm vỡ nỗi đau vô thường

Du Tử Huỳnh
18/05/2016
***


Kiếp Tằm

Thương thay một kiếp lá rơi
Đợi chờ lạc lõng thân phơi cùn đường
Lạnh giá gối tuyết dầm sương
Ngày qua thân xác hóa hồn bón cây
Gắng gượng thay đổi sắc phai
Óng ả kéo sợi tơ đầy tằm dâu
Vuông lụa lóng lánh gạn sầu
Người mặc hạnh phúc biến đau …mộng thường

Kim Oanh
23/5/2016