Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Trống Không - Lưu Luyến


Trống Không

Lòng bỗng trống không chẳng nhớ ai,
Dù đang ôm một mối u hoài.
Sầu dâng chất ngất men tình đắng,
Chết lịm hồn hoang ly rượu cay.
Đã hết ân tình tuôn lệ đổ
Thôi chào chia biệt uống men say
Rồi trôi tất cả vào vô nghĩa.
Buông bỏ nên đời thật khoẻ thay.

Hoành Trần
2011.
***

Lưu Luyến….!

Nói buông bỏ chỉ con tim mới tỏ
Lòng trống không, bóng in rõ hằng đêm
Vị rượu đắng men nồng êm say lắng
Nhớ nhung xa bên song vắng hao gầy
Môi không nhấp lệ mi cay tuông đổ
Càng bảo buông tâm tư càng khốn khổ
Bởi tim hằn luôn dành chỗ… luyến lưu!

Kim Oanh
22/6/2016