Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Trăng Khuyết - Nửa Hồn Trăng


Bài Xướng: Trăng Khuyết

Hỏi đêm sao khuyết vầng trăng?
Để cho gió cợt mây ngăn cuối trời!
Vần thơ ai viết tuyệt vời,
Níu tình ta mãi một đời khôn trôi.
Lỡ làng hồn lại đánh rơi,
Những câu từ vụng tìm hơi huy hoàng.

Hoành Trần 
24/6/16

Nửa Hồn Trăng

Hồn lơ lững nửa mảnh trăng
Tim yêu lần lựa chia ngăn, đổ trời
Bắt bóng mơ chuyện xa vời
Vớt trăng vớt mãi cả đời nổi trôi
Vẽ vời hồn lỡ vuột rơi
Tim sai lỗi nhịp hụt hơi bàng hoàng.

Kim Oanh
24/6/2016