Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Thu Vàng Vận Nước


Hình Ảnh& Thơ: Nguyễn Cao Khải
Trình Bày: Kim Oanh