Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Lá Vỡ !
Em loanh quanh tìm lá thu vàng
Bên cội cây ngỡ ngàng lá mỏng
Gió trên đồi bỗng ào ào thổi
Xoáy cuốn tròn bay vội lên không

Tình chợt rơi theo mùa thu đổi
Sắc vàng phai úa cội già nua
Tháng ngày trôi cơn gió lốc ùa
Nằm chết lịm bên đời bão nổi

Ôm lòng đêm em gom lá vội
Phủ lên đời che vết phôi pha
Gục đầu bên gốc cội cây già
Ru nhịp thở hoà theo phiến vỡ

Kim Oanh