Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Bao Ngày? - Mấy NgàyBao Ngày?

Đôi vần xướng họa lẹ như bay,
Cứ rứa trăm trang cũng sẽ đầy.
Viết mãi còn hoài không thấy chán,
Ghi rồi ngẫm lại giống như ngây.
Xuân xanh thuở ấy đong đầy mộng,
Tuổi trẻ qua rồi lại nhớ say,
Chừng nớ khiến tim luôn thổn thức,
Xin thôi mơ nữa mệt đôi ngày.(hi..hi..)

Hoành Trần27/5/16
***
Mấy Ngày

Tên lửa thơ ai như tiển bay
Rụng rơi con chữ cặp gom đầy
Đây mang sắp lại thơ và thẩn
Tập tểnh ráp vần ôi ngất ngây
Trằn trọc vu vơ xuân tuổi mộng
Chép vào lưu bút thuở mê say
Đêm trăng tơ tưởng lòng thao thức
Bị Má rầy la khóc mấy ngày (..hi..hi...)

Kim Oanh
27/5/2016