Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Cánh Chim Bạt Gió


Mây giăng giăng khắp phương đoài
Cánh chim bạt gió lạc loài đường bay
Hoàng hôn phủ xuống ngàn cây
Mây vương đầu núi hạc bay đầu ghềnh

Sương chiều buông nhẹ buồn tênh
Lẽ loi đêm xuống trăng quên thấp đèn
Tình yêu nỗi nhớ vừa len
Mưa rơi nhẹ hạt mon men bão lòng..

Mây bay vào chốn trời không
Cánh chim lẻ bạn mênh mông đất trời

Kim Oanh