Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Sầu Đông


(Tặng hai em K.Phượng, K.Oanh)

Ai xui con nhạn gọi vào Đông
Cho tuyết sương rơi tê tái lòng.
Liễu úa vườn hoang run rẩy lá
Cúc tàn ngỏ vắng rã rời bông.
Não nề trời đất mùa băng giá
Thấm thía tâm tư nỗi lạnh lùng.
Trăn trở đêm dài trong rét mướt
Gom sầu cô quanh gởi Đông phong.

Cali mùa Đông 2014
Quang Tuấn