Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Giáng Sinh Buồn Trong Hy Vọng


Đã lâu rồi con không lần đếm
Thẩn thờ ai đêm đợi mùa sang
Dọc sông xưa Thập Giá phương ngàn
Cùng Họ Đạo hoang mang quỳ khấn

Điêu linh ẩn bóng hàng me tận
Nóc Giáo Đường lận đận chìm sâu
Đáy nước sông xiết tiếng buồn rầu
Thay âm đổ chuông hầu tuyệt vọng

Phố phường đông đường còn vắng bóng
Người dẩn đàn Chiên lạc lưu vong
Phong ba phiêu bạt lòng mê mãi
Tạo Hóa bày phận kiếp long đong

Mộng Chúa về thiêu đốt đắng cay
Thánh Ca thanh thoát trổi khúc bài
Xé màn lụa phủ dài tăm tối
Giáng Sinh cầu soi nỗi lòng ai!

( Thương tiếc cho nhà thờ Nguyễn Trường Tộ
Vĩnh Long đã mất )

Vĩnh Long 1-12-2009

Lê Kim Hiệp