Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Mỏi Mòn Mong...


Bao mùa Giáng Sinh trôi qua
Anh đi chinh chiến miền xa không về
Thương người ngàn dặm sơn khê
Nhớ mong bóng mẹ một quê hao mòn
Hoả châu sáng rực đầu non
Bóng người vợ trẻ mỏi mòn bên song
Đêm đêm khấn nguyện ước mong
Dân an quốc thái đêm đông Chúa về.

Kim Oanh