Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Thơ Tặng Mùa Noel


No - el nhớ Muội hồn lơ lửng
Dáng gầy cười nụ, nét ngây thơ
Hóa ra đôi mắt đầy thi tứ
Chữ nghĩa ai cài mái tóc tơ
Huynh nhìn qua kẽ nghìn sợi nắng
Thấy lưới ân tình quấn giấc mơ
Môi ngoan còn đó bờ son sắc
Mỹ thuật, thơ văn đẹp ...ngẩn ngơ
Tìm trong kỷ vãng tình Huynh Muội
Hoa bướm tinh khôi chẳng thể ngờ


Phạm Tương Như
Houston 24 / 12 / 2014