Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Thầy Trầm Vân Chúc Mừng Giáng Sinh 2014


Thân chúc Kim Oanh
Và toàn gia quyến
Giáng Sinh an lành
Vui như chim hót
Chuyền cành xôn xao
Lòng ngấm ơn cao
Biếc cành lộc phước
Lòng vui hạnh phúc
Trổ trái hồng đào

Thân mến.

Trầm Vân