Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Thơ Tranh: Hạc Vàng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh