Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Niềm Vui Đêm Giáng Sinh 2014- Ca Đoàn Kitô Vua Holy NameThanh Bình