Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Lời Người Ngoại Đạo


Ngày xưa sao hạn một thời
Bởi con ngoại đạo ngõ lời yêu em
Cũng từng quì gối đã thèm
Lâm râm khấn vái Chúa đem con về
Xa rời một kiếp u mê
Theo chân Chúa nạn nhiêu khê chẳng sờn
Chúa ban cứu chuộc hồng ơn
Cho con thoát khỏi cô đơn đường tình
Hằng năm nhớ đến Giáng Sinh

Chúng con dìu dắt luôn tin tưởng đời

Lê Kim Hiệp